certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Obec Věrovany
Adresa: Rakodavy 325
783 75 Věrovany
IČ / IČO: 00635707
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00635707
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obec Věrovany
Andrea Häutlerová
585964260
starosta@verovany.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

Obec Věrovany
Andrea Häutlerová
734511106
starosta@verovany.cz

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zrušena

Zadavatel dne 22.9.2023 zrušil zakázku.

Informace o veřejné zakázce

Název: Oprava stávajícího chodníku na návsi v Nenakonicích
ID na profilu zadavatele: 6172
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
CPV: 45000000-7, 45233100-0, 45233160-8
Předpokládaná hodnota: 6 611 700 Kč bez DPH
Datum zahájení / uveřejnění: 5.9.2023 v 16:00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: neuvedena
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zrušení zakázky: 22.9.2023

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících dodávek při provedení oprav zpevněné plochy – chodníku po obou stranách návsi, sjezdy na pozemky pouze v místech přes chodník, oprava okrajových částí profilu vozovky, doplnění uličních vpustí a štěrbinových žlabů pro odvod srážkové vody, v obci Věrovany, místní části Nenakonice, realizace v rozsahu dle zadávací dokumentace.

Předmět zakázky

×

Předmětem zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících dodávek při provedení oprav zpevněné plochy – chodníku po obou stranách návsi, sjezdy na pozemky pouze v místech přes chodník, oprava okrajových částí profilu vozovky, doplnění uličních vpustí a štěrbinových žlabů pro odvod srážkové vody, v obci Věrovany, místní části Nenakonice, realizace v rozsahu dle zadávací dokumentace.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
01_Výzva_Věrovany (chodníky Nenakonice).pdf Výzva k podání nabídek 890.1 kB od data uveřejnění
bez omezení
02_ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (chodníky Nenakonice).pdf Zadávací dokumentace 988.1 kB od data uveřejnění
bez omezení
02a-PřZD_01_Krycí list- Věrovany (chodníky Nenakonice).docx Zadávací dokumentace 23.2 kB od data uveřejnění
bez omezení
02b-PřZD_02_Referenční list- Věrovany (chodníky Nenakonice).docx Zadávací dokumentace 23.5 kB od data uveřejnění
bez omezení
02c_v2-PřZD_03_návrh SoD- Věrovany (chodníky Nenakonice).docx Zadávací dokumentace 60.1 kB od data uveřejnění
bez omezení
02d_PřZD_04_Soupis stavebních prací, dodávek a služeb- Věrovany (chodníky Nenakonice).xlsx Zadávací dokumentace 117.3 kB od data uveřejnění
bez omezení
02e_PřZD_05_Seznam poddodavatelů- Věrovany (chodníky Nenakonice).docx Zadávací dokumentace 25.2 kB od data uveřejnění
bez omezení
02f_PřZD_06_Projektová dokumentace - Věrovany (chodníky Nenakonice).zip Zadávací dokumentace 1 MB od data uveřejnění
bez omezení
02g_PřZD_07_ČP mezinár sankce- Věrovany (chodníky Nenakonice).docx Zadávací dokumentace 21.1 kB od data uveřejnění
bez omezení
Vysv. ZD č.1 (5.9.2023) ZPŘ Věrovany_chodníky Nenakonice.pdf Vysvětlení zadávací dokumentace 753.1 kB od data uveřejnění
bez omezení
01_VÝZVA- Věrovany (chodníky Nenakonice)_vysv. ZD č. 1.pdf Vysvětlení zadávací dokumentace 823.5 kB od data uveřejnění
bez omezení
02_ZADÁVACÍ DOKUMENTACE- Věrovany (chodníky Nenakonice)_vysv. ZD č 1.pdf Vysvětlení zadávací dokumentace 1.1 MB od data uveřejnění
bez omezení
_Oznámení o zrušení- Věrovany (chodníky Nenakonice).pdf Rozhodnutí o zrušení 199.3 kB od 22.9.2023 v 16:15:00
bez omezení
Písemná zpráva zadavatele_Věrovany (podpis).pdf Písemná zpráva 995.5 kB od 2.10.2023 v 8:30:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informací o ceně vloženy.

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz
ikona šipka