certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Obec Věrovany
Adresa: Rakodavy 325
783 75 Věrovany
IČ / IČO: 00635707
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00635707
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obec Věrovany
Andrea Häutlerová
585964260
starosta@verovany.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

Obec Věrovany
Andrea Häutlerová
734511106
starosta@verovany.cz

Stav řízení / VZ

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Dne 6.5.2022 bylo ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky.

Informace o veřejné zakázce

Název: Stavební úpravy ZŠ Věrovany - odborná učebna praktické výuky přípravy pokrmů I. stupeň ZŠ
ID na profilu zadavatele: 00012021
Evidenční číslo zakázky ve VVZ: 012021
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
CPV: neuvedeno
Předpokládaná hodnota: neuvedena
Datum zahájení / uveřejnění: 12.4.2021 v 15:00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: neuvedena
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 12.4.2021
Datum ukončení plnění smlouvy: 6.5.2022

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Stavební úpravy stávající třídy školní družiny a zázemí pro přípravu pokrmů a pitného režimu.

Předmět zakázky

×

Stavební úpravy stávající třídy školní družiny a zázemí pro přípravu pokrmů a pitného režimu.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
SOD a rozpočet.pdf Dokument – jiný 6.6 MB od data uveřejnění
do 12.4.2026 v 13:00:00

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informací o ceně vloženy.

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2023 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz, 111
ikona šipka