certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Obec Věrovany
Adresa: Rakodavy 325
783 75 Věrovany
IČ / IČO: 00635707
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00635707
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obec Věrovany
Andrea Häutlerová
585964260
starosta@verovany.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

Obec Věrovany
Andrea Häutlerová
734511106
starosta@verovany.cz

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zrušena

Zadavatel dne 18.8.2023 zrušil zakázku.

Informace o veřejné zakázce

Název: Domácí kompostování - obec Věrovany
ID na profilu zadavatele: 489886
Druh: Dodávky
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
CPV: 39234000-1 Kompostovače, 39713300-6 Drtiče odpadků, 39224340-3 Nádoby na odpadky
Předpokládaná hodnota: 2 581 400 Kč bez DPH
Datum zahájení / uveřejnění: 31.7.2023 v 15:15:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 16.8.2023 v 13:00
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zrušení zakázky: 18.8.2023

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 50 ks kompostérů 2000l, 200 ks kompostérů 900 l, 1 ks štěpkovač a 530 ks nádob na BIO 240l.

Předmět zakázky

×

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 50 ks kompostérů 2000l, 200 ks kompostérů 900 l, 1 ks štěpkovač a 530 ks nádob na BIO 240l.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace ZPŘ .pdf Výzva k podání nabídek 308.9 kB od data uveřejnění
bez omezení
PŘÍLOHA 1 Závazný návrh smlouvy Věrovany.docx Zadávací dokumentace 71.4 kB od data uveřejnění
bez omezení
PŘÍLOHA 2 Čestné prohlášení Věrovany.doc Zadávací dokumentace 72 kB od data uveřejnění
bez omezení
PŘÍLOHA 3 Krycí list Věrovany.doc Zadávací dokumentace 73 kB od data uveřejnění
bez omezení
PŘÍLOHA 4 Seznam poddodavatelů Věrovany.doc Zadávací dokumentace 64 kB od data uveřejnění
bez omezení
Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace ZPŘ.pdf Výzva k podání nabídek 309.8 kB od 31.7.2023 v 15:45:00
bez omezení
Oznámení o vyloučení dodavatele.pdf Rozhodnutí o vyloučení účastníka 150 kB od 18.8.2023 v 10:30:00
bez omezení
Oznámení o zrušení zadávacího řízení.pdf Rozhodnutí o zrušení 149.1 kB od 18.8.2023 v 10:30:00
bez omezení
Písemná zpráva.pdf Písemná zpráva 155.5 kB od 6.9.2023 v 14:45:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Stažení zneplatněného dokumentu

×

Chystáte se stáhnout zadavatelem zneplatněný dokument.

Opravdu chcete stáhnout tento dokument?

Ano Ne

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informací o ceně vloženy.

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2023 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz, 111
ikona šipka